Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att årligen lämna en rapport om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer i olika befolkningsgrupper. Övergripande resultat i 2017 års rapport visar en ökning av psykisk ohälsa, övervikt och fetma samt att den sociala gradientens betydelse för hälsa ökar. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndig-heten.

Årsrapporten synliggör skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor och stödjer därmed arbetet för en jämlik hälsa. Folkhälsan i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv och i flera avseenden blir den bättre. Samtidigt är hälsan inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar.

Övergripande resultat

De övergripande resultaten i 2017 års rapportering visar att det finns en social gradient i hälsa som innebär att människors hälsa i allmänhet är sämre ju lägre socioekonomisk position de har. Resultaten tyder på att den sociala gradienten har vuxit under de senaste tio åren, framför allt när det gäller olika mått på dödlighet.

Vidare finns det tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och bland personer som högst har förgymnasial utbildning. Övervikt och fetma är också ett växande folkhälsoproblem. Ungefär hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har i dag övervikt eller fetma.

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017 är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman