Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Kunskapsstödet Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning beskriver olika perspektiv på hälsa, metoder och behov av individualisering i omvårdnaden av barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Omslag: Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning

​Personer med flerfunktionsnedsättning har en kombination av grav rörelsenedsättning och måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning vilket leder till ett stort behov av omvårdnad. Flerfunktionsnedsättningars komplexa karaktär ställer krav på bred kunskap inom många olika områden.

Kunskapsstödet Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning beskriver olika perspektiv på hälsa, metoder och behov av individualisering i omvårdnaden av barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Kunskapsstödet är tänkt att vara en källa till en bred grundläggande kunskap om den dagliga omsorgen om hälsa för barn och ungdom med flera komplicerade funktionsnedsättningar. Det tar bland annat upp hälsa i förhållande till kost, sömn, sexuell hälsa, fysisk aktivitet och kultur.

Kunskapsstödet riktar sig till anhöriga och personal i frågor som gäller viktiga hälsoaspekter för barn och unga med flerfunktionsnedsättning och är tänkt att bidra till att stimulera och stödja utvecklingsarbetet i att främja god hälsa för dessa barn och ungdomar.

Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman