Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär

Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär

Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär visar resultaten från en nationell kartläggning av hemlösheten under en vecka 2017. Syftet är att resultaten ska utgöra ett underlag i det strategiska arbetet på statlig, regional och lokal nivå för att motverka hemlöshet.

​Det finns personer i olika former av hemlöshet i nästan hela Sverige, både personer som bor i landet och EU-medborgare som vistas här tillfälligt. Trots att färre kommuner deltog i  kartläggningen 2017 uppgavs drygt 33 250 personer leva i hemlöshet, enligt Socialstyrelsens definition, under vecka 14, 2017.

Resultaten omfattar inte samtliga personer i landet som är hemlösa och utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. Socialstyrelsen har i kartläggningen försökt ringa in personer som är i olika situationer av hemlöshet. Här ingår personer i akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, personer som bor inom den sekundära bostadsmarknaden och personer som bor kortsiktigt hos familj, släkt eller andra privatpersoner. Det är femte gången Socialstyrelsen kartlägger hemlöshetens omfattning och karaktär, och senast var 2011.

Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär är utgiven av Socialstyrelsen.

Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman