Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

Kunskapsstödet Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning? beskriver hur hälsan är ojämlik mellan personer med funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning. Det ger förslag på förändrade arbetssätt och inspirerande exempel som kan förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslag: Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

​Hälsan hos personer med funktionsnedsättning är sämre än för personer utan funktionsnedsättning, trots lagstiftningar som syftat till att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning. Det finns inte en enkel lösning på detta. Samarbete, ökad kunskap och förändrade arbetssätt måste till inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård och tandvård.

Kunskapsstödet Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning? innehåller en historisk beskrivning och ger exempel på hur det ojämlika hälsoläget ser ut idag. Kunskapsstödet innehåller förslag på förändrade arbetssätt och visar inspirerande exempel som kan förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättning. Det vänder sig till politiker, chefer och medarbetare i socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård.

Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning? är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning? på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman