Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkningar och hemlöshet

Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkningar och hemlöshet

Barnombudsmannen har träffat barn som har blivit vräkta och/eller lever i tillfälliga boendelösningar. Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkningar och hemlöshet är en rapport från Barnombudsmannen som bland annat visar på att barn påverkas starkt av att inte ha ett tryggt boende.

Barnombudsmannen har träffat barn som har blivit vräkta och/eller lever i tillfälliga boendelösningar såsom hotell och vandrarhem för bostadslösa, i socialtjänstens boenden, inneboende hos vänner och familj eller i andra tillfälliga lösningar.

Barnen lever i familjer som aldrig kommit in på bostadsmarknaden, i familjer med ekonomiska svårigheter, missbruk, psykisk ohälsa, eller som av andra anledningar har haft svårt att behålla sin bostad.

Orsaken till vräkning och hemlöshet varierar stort. Ibland handlar det om att vara ny i Sverige, om ekonomiska svårigheter, social problematik eller sjukdom. Gemensamt för de barn Barnombudsmannen träffat är att de påverkas starkt av den osäkerhet som det innebär att inte ha ett tryggt boende. Vardagen påverkas av trångboddhet och upprepade flyttar. Ofta tar barnet ett stort ansvar för familjens situation, ibland blir rollerna helt ombytta.

Ett eget boende är den starkaste önskan hos de barn som Barnombudsmannen träffat. Att ha ett eget hem skulle innebära trygghet.

Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkningar och hemlöshet på Barnombudsmannens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman