Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2016

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2016

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning är en lägesrapport som redovisar tillståndet och utvecklingen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning är en lägesrapport som redovisar tillståndet och utvecklingen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, inklusive kostnadsutvecklingen. Rapporten fokuserar på väsentliga förändringar och ger en övergripande bild av området.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Allt fler personer får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den största ökningen har skett bland de som är 65 år eller äldre.
  • Fler män än kvinnor har insatser enligt LSS. Även bland hjälpmedelsanvändare finns könsskillnader.
  • Brukarinflytandet ökar och nio av tio kommuner har i dag ett råd för funktionshindersfrågor. Även brukarrevisioner och brukarinflytandesamordnare har ökat, även om förekomsten fortfarande är relativt begränsad.
  • Många barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning använder psykofarmaka utan samtidig psykiatrisk diagnos.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?