Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2017

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2017

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2017 redovisar tillståndet och utvecklingen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, inklusive kostnadsutvecklingen. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2017

​Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2017 beskriver tillståndet och utvecklingen inom funktionshindersområdet och de individuella stöden. Rapporten fokuserar på väsentliga förändringar och ger en övergripande bild av området.

Några resultat

Sedan 2007 har kommunernas insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ökat med 9 procent. Insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, har samtidigt ökat med 20 procent. Daglig verksamhet står för den klart största delen av ökningen av LSS-insatser medan boendestöd ökar mest bland insatserna enligt SoL.

Barn med funktionsnedsättning beviljas allt färre insatser. Sedan 2007 har antalet barn som beviljas korttidsvistelse, där läger och kortare tid på korttidshem eller hos korttidsfamilj ingår, minskat med 5 procent. Under samma period har insatsen korttidstillsyn, som ska ge en trygg och meningsfull fritid före och efter skolan samt på skollov och andra ledigheter, minskat med 15 procent. Ser man till befolkningstillväxten blir minskningen ännu tydligare.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2017 är utgiven av Socialstyrelsen.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?