Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kultur på distans

Kultur på distans beskriver resultatet av test med en tillgänglighetsrobot som guide på Nordiska museet samt genomgång av kunskapsläget inom området. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Pilotprojektet Kultur på distans handlade om att undersöka om det går att ta del av Nordiska museets utställningar på distans med hjälp av en tillgänglighetsrobot, en så kallad telepresence-robot. Målet var att ta reda på om telepresence-robot kan stödja personer som av olika skäl inte kan ta sig till en kulturaktivitet.

En utvärdering genomfördes med användare av roboten för att ta reda på om roboten hade lyckats förmedla den förväntade kulturupplevelsen. Resultatet visar att det är praktiskt möjligt att visa kultur på distans med hjälp av en telepresence-robot. Men det visar sig också att det finns en hel del problem och utmaningar, de flesta av teknisk art, att reda ut innan robotvisningar kan bli vanligt förekommande på museer. Till exempel att utveckla telepresence-robotens förmåga att återge bild och ljud på ett bättre sätt för användarna.

Kunskapsstödet Kultur på distans innehåller en redovisning från projektet Kultur på distans om test med telepresence-robot som guide på Nordiska museet samt genomgång av kunskapsläget inom området.

Kultur på distans är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Kultur på distans på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman