Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Lag utan genomslag

Lag utan genomslag innehåller en uppföljning av patientlagen och svarar på frågan om patientlagen har gett effekter i form av en stärkt ställning för patienter. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Lag utan genomslag

​Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning. Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp implementeringen av patientlagen. Uppföljningen har genomförts under åren 2014–2017.

Patientens faktiska ställning och patientens rättsliga ställning

För att svara på frågan om patientlagen har gett effekter i form av en stärkt ställning för patienter har Vårdanalys i slutrapporten utgått från två perspektiv: patientens faktiska ställning och patientens rättsliga ställning. Uppföljningen av patientens faktiska ställning har utgått från patienters perspektiv.

Sammantaget har patientens faktiska ställning inte förbättrats sedan patientlagen infördes. Patientens faktiska ställning har försvagats på de områden som handlar om tillgänglighet, information och delaktighet. Något som sannolikt påverkar samtliga resultat är att kännedomen om patientlagen fortsatt är låg. Även patientens rättsliga ställning är fortfarande svag, bland annat mot bakgrund av hur patientlagen har utformats.

Lag utan genomslag är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Lag utan genomslag på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?