Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen

Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen

Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen belyser hur förutsättningarna för patienters kollektiva delaktighet i hälso- och sjukvårdens utformning kan stärkas. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Omslagsbild till Sjukt engagerad

​Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen belyser hur förutsättningarna för patienters kollektiva delaktighet i hälso- och sjukvårdens utformning kan stärkas. Rapporten är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Patienter kan påverka hälso- och sjukvårdssystemet på två sätt – som individer och som del av ett kollektiv. De senaste åren har regeringen och landstingen vidtagit en rad olika åtgärder med syftet att stärka den enskilda patientens ställning i vården. Vårdgaranti, vårdval, rätt till förnyad medicinsk bedömning och införandet av en sammanhållen patientlag är exempel på sådana initiativ. Patienters ställning som kollektiv har däremot inte varit i fokus för reformer eller större åtgärder – trots att flera faktorer har ökat efterfrågan på den kollektiva rösten från hälso- och sjukvårdens användare.

Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen bidrar med ett kunskapsunderlag om patient- och funktionshinderrörelsen och mer specifikt om hur den påverkar hälso- och sjukvården. Patient- och funktionshinderrörelsen kartläggs och identifierar ett antal utvecklingsområden för att stärka förutsättningarna för patienter och personer med funktionsnedsättning att kollektivt bidra med kunskap och erfarenhet i utformningen av hälso- och sjukvården.

Rapporten visar bland annat att:

  • Det finns drygt 60 patient- och funktionshinderorganisationer med statsbidrag. Tillsammans har de närmare 500 000 medlemmar och över 3 000 lokala och regionala föreningar. 63 procent av medlemmarna är kvinnor. Många av de större organisationerna tappar i medlemsantal, samtidigt som nya organisationer och organisationsformer växer fram.
  • De svenska patient- och funktionshinderorganisationerna har ett stort fokus på att företräda sina medlemmar och påverka gentemot stat, landsting och kommuner, men de stödjer också sina medlemmar med bland annat information, rådgivning och hälsofrämjande aktiviteter. Behov av information är det viktigaste skälet till att vara medlem i en organisation.
  • Myndigheter och landsting efterfrågar i allt högre grad patient- och funktionshinderrörelsens erfarenheter och kunskaper, men de saknar i många fall tydliga strategier och rutiner för samverkan.

Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?