Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2017

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2017

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2017 visar bland annat att hinder inom hälso- och sjukvården gör att personer med funktionshinder undviker vårdbesök och hälsokontroller. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​För många svenskar har både hälsan och ekonomin kraftigt förbättrats under de senaste åren. Även många personer med funktionsnedsättning har kunnat ta del av denna utveckling. Det finns dock grupper som inte har kunnat ta del av utvecklingen i samma utsträckning.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2017 visar till exempel att hinder inom hälso- och sjukvården gör att personer med funktionshinder undviker vårdbesök och hälsokontroller. Det riskerar bland annat ge sämre möjligheter att upptäcka och behandla sjukdomar.

Även brister i skolan när det gäller anpassningar gör att unga med funktionsnedsättning avbryter sina studier. Vilket ger lägre utbildningsnivå och sämre förutsättningar på arbetsmarknaden.

Rapporten visar också att deltagandet på arbetsmarknaden är lågt för personer med funktionsnedsättning. Särskilt personer med nedsatt arbetsförmåga blir utan sysselsättning vilket får negativa konsekvenser för ekonomin, det sociala livet och hälsan.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2017 är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2017 på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?