Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018

Rapporten Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018 visar att det finns en ambition hos offentliga aktörer att införa ett funktionshinderperspektiv i verksamheten, men att arbetet ofta saknar verktyg och konkreta mål. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Funktionhindersperspektivet är avgörande för i vilken takt samhället utvecklas mot det politiska målet om full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Det finns ett stort intresse från kommuner, regioner och statliga myndigheter vad gäller ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Många aktörer gör insatser och tar särskilda initiativ, men arbetet kan bli mer strategiskt.

Rapporten Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018 beskriver särskilt delaktigheten inom utbildning, arbetsliv och digitalisering. Dessa områden påverkar i hög grad också delaktigheten inom andra områden.

Resultaten visar att det fortfarande finns en grundläggande och vidsträckt ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Några exempel som visar på hinder för jämlika levnadsvillkor:

  • Det finns inga skillnader mellan hur elever med funktionsnedsättning och elever utan funktionsnedsättning uppfattar skolarbetets omfattning och svårighetsgrad. Däremot anger en större andel elever med funktionsnedsättning (48 procent) att de känner sig ganska eller mycket stressade av skolarbetet, jämfört med andra elever (38 procent).
  • Högskolestudenter med funktionsnedsättning är generellt mindre nöjda med kvaliteten på undervisningen, upplägget, kursutbudet, bemötandet och lärandemiljön, än övriga studenter.
  • Unga med funktionsnedsättning är överrepresenterade i gruppen unga som varken arbetar eller studerar.
  • En betydligt högre andel kvinnor (51 procent) och män (38 procent) med funktionsnedsättning, än kvinnor och män i den övriga befolkningen, upplever att de är psykiskt utmattade efter sitt arbete varje vecka.
  • Brister i utformningen av digitala tjänster riskerar att utestänga personer som tidigare har kunnat nyttja olika tjänster självständigt.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018 är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018 på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman