Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet

Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet

Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet redovisar resultaten från en uppföljning av hur delaktighet och valfrihet vid val av hjälpmedel utvecklats inom landsting och kommuner sedan införandet av patientlagen 2015. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet

​Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet redovisar resultaten från en uppföljning av hur delaktighet och valfrihet vid val av hjälpmedel har utvecklats inom landsting och kommuner sedan införandet av patientlagen (2014:821) den 1 januari 2015.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Verksamheterna inom landsting och kommuner där hjälpmedel förskrivs och provas ut har god kännedom om patientlagen på en övergripande nivå. Personalen har fått information om lagen, och vid ungefär 65 procent av verksamheterna har personal genomgått någon form av utbildning. Ungefär 80 procent av verksamheterna uppger också att de använder styrande dokument för att säkerställa patientlagens bestämmelser.
  • Kännedomen om patientlagen är låg bland hjälpmedelsanvändare. I åldersgruppen 18 till 65 år är det 20 procent som uppger att de känner till patientlagen. Resultatet från en webbgranskning visar att ett fåtal landsting har publicerat information om patientlagen på sina webbplatser. Ingen av de kommuner som granskats hade information om lagen. På 1177 Vårdguiden finns sedan sommaren 2017 information om de delar av patientlagen som berör hjälpmedelsområdet.
  • Upplevelsen av delaktighet i val av hjälpmedel är hög bland hjälpmedelsanvändare. Ungefär 90 procent av hjälpmedelsanvändare anser att de varit helt eller delvis delaktiga i valet av hjälpmedel.
  • Socialstyrelsen kan utifrån befintliga underlag konstatera att patientlagen inte inneburit någon väsentlig kostnadsökning för verksamheterna vare sig vad gäller kostnader för personal, inköp, service eller underhåll.

Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet är utgivet av Socialstyrelsen.

Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman