Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Vården ur befolkningens perspektiv 2016

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

Patienter i Sverige upplever en sämre tillgänglighet till hälso- och sjukvård jämfört med andra länder. Det visar Vården ur befolkningens perspektiv 2016 som presenterar resultat av en undersökning om tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården i elva olika länder, inklusive Sverige. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys.

​Vården ur befolkningens perspektiv 2016 presenterar resultaten från den så kallade International Health Policy Survey (IHP-studien) beskriver patientcentreringen i svensk sjukvård genom att jämföra med andra länder. I den internationella IHP-studien har patienter i elva länder intervjuats om sina erfarenheter av vården. Rapporten jämför den svenska befolkningens erfarenheter av sina kontakter med vården rörande tillgänglighet, information, delaktighet och samordning av patientens vårdkontakter med andra relevanta länder. Totalt har drygt 7 100 svenskar 18 år eller äldre deltagit i undersökningen.

Resultaten av undersökningen visar bland annat att patienter i Sverige upplever en sämre tillgänglighet jämfört med andra länder. Av de svarande i Sverige anger 70 procent att de fick tid hos läkare eller sjuksköterska inom sju dagar, jämfört med 80 procent eller mer i de flesta andra länder.

Undersökningen visar också att det finns stora utmaningar med information och patientens delaktighet i vården. Knappt 60 procent av de tillfrågade anger att vårdpersonal ofta eller alltid känner till viktig information om deras medicinska historia, jämfört med cirka 80 procent i de flesta andra länder. Fler patienter får däremot hjälp med att samordna sin vård.

En tredjedel av de svenska deltagarna anser att sjukvårdssystemet på det hela taget fungerar bra – vilket är en minskning med 13 procentenheter sedan 2010. I IHP-studien 2015 svarade endast 19 procent av deltagande primärvårdsläkare att systemet fungerade bra, jämfört med 39 procent 2012.

Vården ur befolkningens perspektiv 2016 är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys

Vården ur befolkningens perspektiv 2016 på Vårdanalys webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?