Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – presentationsmaterial

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – presentationsmaterial

Presentationsmaterialet i utbildningspaketet Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning tar bland annat upp vilket stöd som barnhälsovården kan ge föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Det är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

​Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning är ett utbildningspaket för dig som arbetar i barnhälsovården och som möter föräldrar som känner oro för att deras barn kan ha en funktionsnedsättning.

En del i utbildningspaketet är ett presentationsmaterial som finns i tre varianter, ett att visa på storskärm, ett med färdigt talmanus och ett med plats för anteckningar. Presentationsmaterialet sammanfattar kunskapsstödet som också är en del av utbildningspaketet.

Presentationsmaterialet tar bland annat upp olika riskfaktorer för ohälsa hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning, exempelvis krisreaktioner, stress, otillräcklig sömn, och omgivningens attityder. Presentationsmaterialet tar även upp vilket stöd som barnhälsovården kan ge föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Utbildningspaketet är utgivet av Socialstyrelsen.

Presentationsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats

Temat Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning presenterar utbildningspaketet.

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?