Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning är en skrift om barn med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar. Skriften är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Omslag: Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning

​Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning beskriver hur anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning har gjort för att ta vara på livets möjligheter.

Anhöriga berättar bland annat om vikten av att träffa andra i liknande situation, att våga skaffa syskon och att ta vara på sig själv som förälder för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. De berättar också om barnets behov av att förebygga andningsproblem och att som förälder behöva möta okunskap och fördomar om barnets livskvalitet. Vi får också veta hur de gått till väga för att skapa ett bra liv för hela familjen med hjälp av personlig assistans och särskilt boende.

Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?