Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Bostad först

Ge hemlösa en bostad, erbjud sedan skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Det är i korthet vad Bostad först går ut på. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vill med denna skrift inspirera fler kommuner att pröva arbetssättet.

Ge hemlösa en bostad, erbjud sedan skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Det är i korthet vad Bostad först går ut på. Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem.

Bostad först är ett beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att arbeta och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vill med denna skrift inspirera fler kommuner att pröva arbetssättet. Bostad först kan inte lösa bostadsbristen i stor skala, men med politisk vilja kan boendesituationen lösas för några av dem som står längst från bostadsmarknaden.

Bostad först på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman