Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – affisch

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – affisch

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en affisch som beskriver FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Affischen är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gäller i Sverige sedan 2009. Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar.

De mänskliga rättigheterna säger att alla människor är födda fria, har lika värde och samma rättigheter. Konventionen finns till för att främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en affisch som beskriver FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Affischen kan beställas på 14 språk:

 • arabiska
 • dari
 • engelska
 • finska
 • meänkäli
 • pashti
 • romani chibomani chib
 • samiska
 • somali
 • spanska
 • svenska
 • tigrinia
 • turkiska
 • yiddisch.

På svenska och engelska kan affischen laddas ner. Affischer på andra språk än svenska och engelska går enbart att beställa.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – affisch är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – affisch på svenska på MFD:s webbplats

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – affisch på engelska på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?