Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Råd för bättre kommunikation - Mellan patient och vårdpersonal

Råd för bättre kommunikation - Mellan patient och vårdpersonal

Råd för bättre kommunikation - Mellan patient och vårdpersonal är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Råd för bättre kommunikation - Mellan patient och vårdpersonal är framtagen och utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal. Kommunikationen ska ske så att patient och närstående får möjlighet att förstå den information som ges. Förståelse är en förutsättning för att patienten ska kunna bli delaktig och agera utifrån given information. Kommunikation är en del i all behandling och vård.

Råd för bättre kommunikation lyfter fram grunderna i patientkommunikation och beskriver kommunikationsverktyget SBAR (Situation – Bakgrund - Aktuella uppgifter – Rekommendation). 

Råd för bättre kommunikation på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?