Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Studiehandledning för utbildningspaketet “Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning”

Studiehandledning för utbildningspaketet “Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning”

Studiehandledning för utbildningspaketet “Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning” ger en överblick över utbildningspaketet och förslag på hur en utbildning kan läggas upp. Studiehandledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Studiehandledning för utbildningspaketet “Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning”

​Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningspaket som vänder sig till personal i barnhälsovården, BHV, om att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. En del i paketet är en studiehandledning som ger en samlad bild och överblick över utbildningspaketet och en ram för planering av en utbildning.

Studiehandledning för utbildningspaketet “Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning” vänder sig till dig som ska utbilda andra, till exempel dina kollegor, eller leda en diskussion på din arbetsplats. Du kan se den som förslag på vad du kan ta med i din utbildning, som informationskälla, inspiration eller som instruktioner.

Studiehandledningen är främst tänkt att användas i kombination med andra former för utbildning, reflektion och diskussion på arbetsplatsen. Alla produkter som ingår i utbildningspaketet kompletterar och förstärker varandra, använd dem gärna tillsammans.

Presentationsmaterial och två tillhörande scenarier

Till studiehandledningen har Socialstyrelsen gjort ett tillhörande presentationsmaterial som kan användas i utbildningssammanhang.

Här finns även två scenarier, med formatet presentationsmaterial, som ger exempel på situationer när man kan möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Till scenarierna finns frågeställningar som kan användas för gruppdiskussioner. Scenarierna har tagits fram för att skapa förutsättningar för diskussion och reflektion under ett utbildningstillfälle.

Studiehandledning för utbildningspaketet “Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning” är utgiven av Socialstyrelsen.

Studiehandledning för utbildningspaketet “Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning” på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?