Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Meddelandeblad Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg – meddelandeblad

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg – meddelandeblad

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg – meddelandeblad är utgivet av Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg börjar gälla den 1 januari 2016.

Omslagsbild meddelandeblad basal hygien

​Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg – meddelandeblad är utgivet av Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg börjar gälla den 1 januari 2016.

Att förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning är en grundförutsättning för god kvalitet i alla former av vård eller omsorg. Sedan 2007 finns föreskrifter om basal hygien vilka hälso- och sjukvården, tandvården samt verksamheter som genomför omskärelse av pojkar är skyldiga att följa. Nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta förekommer inte bara inom vården utan även vid vissa moment inom omsorgen. Socialstyrelsen har därför utvidgat föreskrifterna till att även omfatta genomförande av vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade, LSS.

Meddelandebladet på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?