Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning ger rekommendationer om åtgärder vid epilepsi. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning

​Epilepsi är den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen som kräver regelbunden läkemedelsbehandling och sjukvårdskontakt. Cirka 81 000 personer har diagnosen epilepsi i Sverige, enligt det svenska patientregistret. För många är sjukdomen livslång och kan påverka livets alla aspekter, och epilepsianfall kan vara en ständig källa till oro för patienter och närstående.

Barn med epilepsi har ofta problem med inlärning och uppmärksamhet. Vidare ökar risken för förtida död för personer som inte blir anfallsfria av läkemedel – personer med farmakologiskt terapiresistent epilepsi. Det är också vanligt att ha både epilepsi och en psykiatrisk, intellektuell eller motorisk funktionsnedsättning.

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning ger rekommendationer om åtgärder vid epilepsi. De betonar särskilt vikten av att hälso- och sjukvården

  • ställer rätt diagnos tidigt
  • erbjuder en korrekt uppföljning, med kontinuitet i vårdkontakterna och ett multiprofessionellt teamomhändertagande
  • tar ställning till avancerad utredning vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi, vilket kan leda till icke-farmakologisk behandling, till exempel epilepsikirurgi
  • förbättrar teamomhändertagandet inom habiliteringen, i samverkan med övrig hälso- och sjukvård, för personer med epilepsi och en intellektuell eller annan bestående funktionsnedsättning.

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi syftar till att stödja styrningen av svensk hälso- och sjukvård utifrån bästa tillgängliga kunskap och att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med epilepsi. Riktlinjernas rekommendationer ger vägledning för beslut på gruppnivå och riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer.

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?