Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Bistånd enligt socialtjänstlagen

Bistånd enligt socialtjänstlagen

Personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp med sin dagliga livsföring kan ansöka om bistånd hos kommunen. De insatser som beviljas syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna kan till exempel vara boendestöd eller särskilt boende.

 

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2017Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2019

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning redovisar tillståndet och utvecklingen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

​Podd – Om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

Hur ser utvecklingen ut för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning? Hur kan stödet förbättras? Lyssna på Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundet (blivande Funktionsrätt Sverige), Ylva Mattsson Kuylenstierna, LSS-handläggare i Botkyrka kommun och Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170221)

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

Omslagsbild Handläggning och dokumentation inom socialtjänstenHandläggning och dokumentation

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten är en handbok som ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Omslagsbild till Individens behov i centrumIndividens behov i centrum

Individens behov i centrum – behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF är en vägledning som ger stöd för införande och användning av IBIC till ansvariga för verksamhet inom funktionshindersområdet.

Individens behov i centrum