Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Filmer om möten med föräldrar

Socialstyrelsens två filmer om möten med föräldrar kan vara ett stöd för dig som arbetar i barnhälsovården och som möter föräldrar som känner oro för att deras barn kan ha en funktionsnedsättning eller föräldrar vars barn har fått en diagnos.

​Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningspaket som vänder sig till personal i barnhälsovården, BHV, om att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. I paketet ingår två filmer som kan vara ett stöd för dig som möter föräldrar som känner oro för att deras barn kan ha en funktionsnedsättning eller föräldrar vars barn har fått en diagnos. En av filmerna vänder sig till personal och kan vara lämplig att visa i utbildningssammanhang eller på ett möte. Den andra filmen vänder sig till föräldrar. Den kan föräldrarna se på egen hand eller tillsammans med personal i barnhälsovården.

Filmerna synliggör situationen för föräldrar till barn med funktionsnedsättning och kan vara startpunkten för diskussion. Socialstyrelsen har tagit fram frågor som går att använda för reflektion och diskussion.

Att bemöta föräldrars oro (6 minuter) 

Filmen Att bemöta föräldras oro vänder sig till personal inom BHV som kan se filmen antingen i samband med utbildning eller på ett möte. 

Filmen handlar om att ta föräldrars oro för att barnet kan ha en funktionsnedsättning på allvar. Det är en balansgång mellan att lugna föräldrar som oroar sig i ”onödan”, och samtidigt inte missa viktiga signaler som föräldrars oro över barnets utveckling innebär.

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Diskussionsfrågor till filmen

Nedan följer förslag på frågor du som utbildningsledare kan ta upp till diskussion efter att personalen sett filmen.

 • Vad tänker ni om de olika dilemman som beskrivs i filmen?
 • Finns det risk att du som BHV-sjuksköterska inte tar föräldrars oro på allvar? Och vad kan det bero på i sådana fall?
 • Om ni uppfattar att något inte är som det ska med ett barn, hur skulle ni förmedla det till föräldrar utan att oroa?
 • Kommer du/ni att bemöta föräldrar som utrycker oro på något annat sätt i framtiden?
 • När ett barn har en funktionsnedsättning – hur bekräftar ni det svåra samtidigt som ni får föräldrar och barn att känna sig som en familj som andra?
 • Hur ser du på föräldrarna i filmen och deras önskemål om stöd? Upplever ni det någon gång som problematiskt att ge föräldrar det stöd de önskar? I så fall, kan ni tillsammans på din arbetsplats göra något för att bättre möta deras önskemål?
 • Är det är något särskilt som du tar med dig från filmen?

Så här var det för oss (7 minuter)

Filmen Så här var det för oss – Föräldrar till barn med funktionsnedsättning berättar om sina erfarenheter vänder sig till  personal i BHV och föräldrar som har barn med funktionsnedsättning där det gått en tid sedan de fått beskedet. Föräldrarna kan se filmen på egen hand, tillsammans med BHV-personal eller med personal som arbetar inom habiliteringen.

Personal kan se filmen för att ta del av de erfarenheter som föräldrar till barn med funktionsnedsättning förmedlar. Filmen åskådliggör föräldrarnas situation och exempel på hur barnhälsovården kan stötta föräldrarna.

Föräldrar som har barn med fastställd funktionsnedsättning berättar hur de kände den första tiden när de förstod att något inte stämde med barnets utveckling och vilket stöd de fått från BHV-personal. De berättar också vad som har hjäpt dem, något om stödet som går att få i samhället och vad barnets funktionsnedsättning har fört med sig för familjen.

Filmen förmedlar ett antal råd, kan skapa igenkänning och fungera hoppingivande för föräldrarna.

Om du ser filmen tillsammans med föräldrar, avsätt lite tid efter att du visat filmen till att svara på föräldrarnas frågor. De kan till exempel vara intresserade av att veta vilket stöd de har rätt till och hur de ansöker om det. En del information finns i Socialstyrelsens broschyr: Behöver ditt barn stöd från samhället?.

Behöver ditt barn stöd från samhället?

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Diskussionsfrågor till filmen

Nedan följer förslag på frågor du som utbildningsledare kan ta upp till diskussion efter att personalen sett filmen.

 • Vad tänker ni efter ha sett den här filmen?
 • Vilka utmaningar kan det finnas i att möta föräldar till barn med funktionsnedsättning?
 • Reflektera kring föräldrarnas berättelser. Är det något ni känner igen?
 • Vilken information ger din arbetsplats föräldrar till barn med funktionsnedsättning idag?
 • Behöver rutiner eller information förbättras på något sätt? Har ni en idé om hur?
 • Finns det något som tas upp i filmerna som behöver utvecklas i er verksamhet?
 • Är det är något särskilt som du tar med dig från filmen?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

​Diskussionsfrågor till filmerna

Diskussionsfrågor till filmerna finns i pdf-format så att de kan skrivas ut och användas vid utbildningstillfällen.

Diskussionsfrågorna