Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

När ett barn fått en diagnosen dyskalkyli är skolan skyldig att anpassa skolundervisningen efter elevens behov. Hjälpen kan se olika ut beroende på vilka problem och behov barnet har.

​Förutom extra pedagogiskt stöd i undervisningen kan en miniräknare underlätta såväl vardagen som matematiklektionerna för den som har dyskalkyli. Det kan också underlätta att få ha med sig skriftligt underlag som multiplikationstabeller och formler vid lektioner och prov eftersom personer med dyskalkyli kan ha svårt att minnas. Att få stöd och uppmuntran från specialpedagog och skolpsykolog kan också betyda mycket för barnets utveckling.

Skolan är skyldig att anpassa miljön efter elevernas behov. Hjälpen bör utformas individuellt beroende på hur svårigheterna ser ut.

Den som vuxen misstänker att han eller hon har dyskalkyli kan kontakta vårdcentralen som kan göra utredning eller remittera vidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd