Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning

Personer med dyskalkyli har svårt med matematik i det dagliga. Dyskalkyli innebär att det kan vara mycket svårt att förstå de fyra räknesätten men också att det kan vara svårt att lära sig klockan, läsa en tidtabell och uppskatta hur lång tid något tar.

Tecken på dyskalkyli kan vara:

  • Mycket svårt att använda de fyra räknesätten. Kunskapen vill inte fastna.
  • Räknar även en- och tvåsiffriga tal på fingrarna.
  • Svårt att läsa kartor, orientera och att hitta i nya miljöer.
  • Svårt att hantera pengar.
  • Räknar långsamt.
  • Svårt att förstå räkneuppgifter trots hjälp med miniräknare.
  • Svårt att planera tillvaron och komma i tid.
  • Svårt att skilja på höger och vänster.
  • Svårt att lära sig klockan.
  • Dålig tidsuppfattning och svårt att passa tider.

Dyskalkyli är ärftligt och det är vanligt att personer med dyskalkyli har en förälder eller släkting med räknesvårigheter.

Om man misstänker att ett barn har dyskalkyli kan skolpsykologen hjälpa till att göra en utredning som innehåller uppgifter om barnets allmänna hälsa, koncentrationsförmåga och allmänna begåvning. Utredningen kan också innehålla träff med en logoped som testar hur barnet klarar olika sifferövningar, räknesätt, tid och rumsuppfattning. Logopeden brukar också göra en bedömning av läs- och skrivförmågan.

Det finns särskilda talkliniker där man kan få stöd och hjälp och råd om hur man ska gå vidare. Många personer med dyskalkyli går med en känsla av att vara dumma vilket leder till uppgivenhet och dålig självkänsla. Att få en diagnos kan underlätta eftersom det är en förklaring till problemen.

Det är viktigt att komma ihåg att många personer tycker att matematik är det svåraste ämnet i skolan men det betyder inte att man har dyskalkyli.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd