Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Dyskalkyli (Räknesvårigheter)

Dyskalkyli (räknesvårigheter)

Personer med dyskalkyli har svårt att förstå enklare räkningsuppgifter utan att det beror på bristande skolgång eller psykisk utvecklingsstörning. Dyskalkyli är medfött och förekommer hos upp till fem procent av befolkningen.

 

En person med dyskalkyli kan ha svårt att hantera räkning och matematik i det dagliga livet, till exempel att räkna ut vad man ska betala i affären, läsa en tidtabell eller lära sig klockan. Det är även vanligt att personer med dyskalkyli kommer för sent och har svårt att uppskatta hur lång tid något tar.

Dyskalkyli är ärftligt. Man räknar med att upp till fem procent av Sveriges befolkning har dyskalkyli men problemet är inte lika känt som dyslexi, läs- och skrivsvårigheter. Ofta visar sig problemen under barndomen då barnet börjar få svårt att hänga med på matematiklektionerna. Eftersom misslyckanden i skolan ofta leder till uppgivenhet och dåligt självförtroende är det viktigt att reda ut problemen. Dyskalkyli beror inte på bristande skolgång eller på lägre intelligens.

En person kan ha dyskalkyli utan att ha andra svårigheter eller hälsoproblem. Men det är vanligt att personer med allmänna inlärningssvårigheter eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och Aspbergers syndrom också har dyskalkyli. För att kunna ge rätt stöd och hjälp bör man därför utreda om det finns bakomliggande orsaker till dyskalkylin.

Barn med dyskalkyli kan få ha olika hjälpmedel i skolan som miniräknare eller extra pedagogiskt stöd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd