Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Hjälpmedel

Hjälpmedel syftar till att undanröja hinder för full delaktighet i samhället och skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

 

​Förskrivning av hjälpmedel

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara aktiva och delta i samhällslivet krävs bland annat väl fungerande hjälpmedel. 

Förskrivning av hjälpmedel är en skrift som kan stödja förskrivare, chefer och omsorgspersonal i arbetet med hjälpmedel. Skriften samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om förskrivning av hjälpmedel utifrån hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.

Förskrivning av hjälpmedel

​Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel – stödmaterial till chefer

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel beskriver hur det går att stimulera delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel via det systematiska kvalitetsarbetet. Texten vänder sig i första hand till första linjens chefer inom landsting och kommuner.

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​Webbutbildning - Förskrivning av hjälpmedel

Webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel riktar sig till förskrivare. Utbildning innehåller teori, exempel på förskrivning av hjälpmedel och situationer att reflektera över.  

Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och skapa förutsättningar för en jämlik och behovsanpassad förskrivning.

Förskrivning av hjälpmedel

​Webbutbildning - Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv

Utbildningen ger allmän kunskap om hjälpmedel, kunskap om förskrivningsprocessen, vad som stödjer och reglerar den och belyser vad du som chef behöver ta hänsyn till när det gäller hjälpmedelsförskrivning.

Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv

​Webbutbildning - Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal

Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar i vården och omsorgen och kommer i kontakt med hjälpmedel, även om du inte själv är förskrivare. Utbildningen är uppdelad två delar; dels en allmän del om hjälpmedel och dels fyra situationer att reflektera över.  

​Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal

​Webbutbildning - Förskrivning av förbrukningsartiklar

Webbutbildningen riktar sig till förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Det kan till exempel vara inkontinenshjälpmedel, diabetesstickor, stomiprodukter eller nutritionsprodukter. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den.

Webbutbildning om förskrivning av förbrukningsartiklar