Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Adhd, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom ingår i kategorin neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Adhd

Huvudsymtom vid adhd är koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Ofta har barn, ungdomar och vuxna med adhd också andra svårigheter. Adhd har biologiska orsaker och är till stor del ärftligt.

Adhd på Kunskapsguiden 

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Gemensamt för alla autismspektrumtillstånd är begränsningar i social kommunikation och socialt samspel, och begränsande och upprepande mönster i beteenden, intressen och aktiviteter.

Autismspektrumtillstånd på Kunskapsguiden

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk fuktionsnedsättning som präglas av ofrivilliga muskelrörelser och läten som kallas tics. Grovt räknat har upp till 1,6 procent av alla barn i skolåldern Tourettes syndrom.

Tourettes syndrom på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser