Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Arbetsgivaren ansvarar för yrkesintroduktion av nyanställd baspersonal inom stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området.

 

​Guide till webbaserat stöd om yrkesintroduktion

Guiden hjälper dig att snabbt få en bild av det webbaserade stödet om yrkesintroduktion. Du får information om temat i korthet, om struktur och innehåll och hur det kan användas.

Guide till webbaserat stöd

​Om yrkesintroduktion 

Personer med funktionsnedsättning har rätt till insatser av god kvalitet. Att personalen har rätt kompetens är en viktig förutsättning för att de ska kunna bidra till en god kvalitet i stöd, service och omsorg. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra yrkesintroduktion.

​Om yrkesintroduktion

​Webbintroduktion för funktionshindersomsorgen

Webbintroduktionen för funktionshindersomsorgen är ett komplement till yrkesintroduktionen för baspersonal inom funktionshindersområdet. I webbintroduktionen får du en översiktlig bild av några viktiga områden inom funktionshindersomsorgen som har betydelse för dig i ditt arbete. Webbintroduktionen är framtagen av Socialstyrelsen.

Webbintroduktion för funktionshindersomsorgen

" "Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänsten

Vad kan vara svårt för personer med autism i mötet med myndigheter? Socialstyrelsens broschyr ger konkreta råd som kan underlätta när du som arbetar inom socialtjänsten möter personer med autism. Du får också förslag på enkla anpassningar som du kan göra när du planerar och genomför möten.

Broschyren på Socialstyrelsens webbplats

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning

En vägledning som vänder sig till dig som är arbetsgivare för den personal som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

​Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning, på Socialstyrelsens webbplats

​Guide för socialtjänstens arbete med barn och unga

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen.
I guiden finns allt material som  Socialstyrelsen har tagit fram för stöd i arbetet med barn och unga inom socialtjänsten samlat.

​Måltider i gruppbostäder (LSS)

Livsmedelsverket ger råd om hur personal i gruppbostäder kan ge stöd genom att vara förebilder, inspirera och visa på bra alternativ.

Måltider i gruppbostäder (LSS), på Livsmedelsverkets webbplats