Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada

En hjärnskada kan drabba vem som helst och när som helst i livet. Det går inte att förutse hur livet ska bli efter en hjärnskada. Beroende på vilken typ av hjärnskada det är, hur stor skadan är och vilka delar av hjärnan som skadats har man olika svårigheter, i varierande grad och i olika situationer.

 

En hjärnskada kan drabba vem som helst i alla skeden av livet. En förvärvad hjärnskada är en skada som inträffar efter födelsen och efter en period av normal utveckling. En hjärnskada kan till exempel uppstå till följd av en olycka, stroke, tumör eller våld mot huvudet.

När en vuxen person drabbas av en förvärvad hjärnskada så är hjärnan redan färdigutvecklad. När den vuxna personen börjat återhämta sig kan man se vilka färdigheter och funktioner som är påverkade eller har fallit bort. Om ett barn får en hjärnskada kan det hända att konsekvenserna av skadan upptäcks långt senare eftersom hjärnan hos ett barn är under utveckling.

Hur livet påverkas efter en hjärnskada beror på vilken typ av hjärnskada det är, hur stor skadan är, vilka delar av hjärnan som skadats och andra faktorer som sjukdomar och personens ålder. Livet kan förändras dramatiskt både för personen själv och dennes närstående.

Det är inte alltid så lätt att veta hur mycket livet kommer att påverkas eftersom en del funktioner är som förut medan andra kan vara mycket påverkade. Personen som drabbats kan ha svårt att återgå till tidigare studier eller arbete. Det kan också vara svårt att återta tidigare sociala roller och att klara vardagens krav.

Känslolivet och personligheten kan förändras av en hjärnskada och det kan vara svårt att känna igen sig själv. Det kan också vara svårt att känna tillit till den egna förmågan eftersom den är förändrad och dessutom kan variera i olika situationer. Rollen som hjälpbehövande kan för många kännas ovan och svår att finna sig tillrätta i. Livet förändras kanske för alltid.

Några exempel på funktioner som kan påverkas vid en hjärnskada är minne, vakenhetsgrad, uppmärksamhet, språk, syn, tolkning av känselintryck, beslutsfattande och problemlösning. Förändrad smärtupplevelse kan leda till att man inte märker när kroppen utsätts för skador. Synfältsbortfall kan innebära att man bara uppfattar en del av det man tittar på. En text kanske blir helt osammanhängande. Man kanske inte ser saker som finns rakt framför sig, vilket kan leda till att man exempelvis råkar krocka med föremål eller personer. Det kan bli svårt att hitta även i känd miljö om man inte kan bedöma hur föremål i omgivningen förhåller sig till varandra. Hjärnskadan kan också leda till nedsatt impulskontroll eller nedsatt förmåga att planera och sätta igång med saker.

Mental trötthet

Efter en hjärnskada är det vanligt med mental trötthet, så kallad
hjärntrötthet. Tillståndet kännetecknas av en påtaglig uttröttning redan efter måttlig mental aktivitet. En person med förvärvad hjärnskada har snävare marginaler. En omfattande trötthet kan komma mycket snabbt och man kan bli tvungen att avbryta en pågående aktivitet. Det är vanligt att personer med hjärntrötthet behöver lång återhämtning för att återfå den mentala energin. Tecken på hjärntrötthet är irritabilitet, gråtmildhet, ljud- och ljuskänslighet och huvudvärk.

Vuxna med förvärvad hjärnskada

En person som skadat sin hjärna i vuxen ålder har erfarenhet av ett tidigare bättre fungerande vardagsliv. Att ha kvar förmågan att kunna jämföra nuvarande situation med livet före skadan kan vara tungt och frustrerande i många situationer. Det händer att personer försöker använda samma strategier som tidigare för att utföra saker även om de inte fungerar. Hjärnskadan i sig kan också göra att man har svårt att anpassa sitt beteende efter nya förutsättningar på egen hand.

Barn med förvärvad hjärnskada

I Sverige är det främst trafik- och fallolyckor som är orsak till att barn får hjärnskador. Hjärnskador kan också orsakas av en hjärntumör, eller av infektioner. I många fall orsakar hjärnskadan osynliga funktionsnedsättningar. Skadan kan leda till att barnet får bestående svårigheter med inlärning, koncentration och minnesfunktioner. Det är inte ovanligt att barn som skadats tidigt i livet halkar efter sina jämnåriga i utvecklingen allt eftersom kraven ökar under skoltiden.

Ungdomar med förvärvad hjärnskada

Att drabbas av en hjärnskada i tonåren kan vara mycket smärtfyllt. Ungdomen är en tid då man prövar nya saker och lär känna sig själv inför självständigheten i vuxenlivet. Ungdomar med förvärvad hjärnskada kan ha större svårigheter att hitta balansen mellan självständighet och den fysiska och kognitiva förmågan.

Depression är vanligt bland ungdomar idag och ungdomar med svårigheter på grund av en hjärnskada, kan vara ännu mer sårbara.

Film om mental trötthet från Göteborgs universitet.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Mental trötthet på Göteborgs universitets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd