Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning uppger att de har en sämre hälsa än övrig befolkning. Deras förutsättningar för en god hälsa är ofta sämre, bland annat på grund av svagt inflytande, ekonomisk otrygghet och brist på tillgänglighet. En person kan också ha ökad sårbarhet för ohälsa på grund av sin funktionsnedsättning. Sociala aktiviteter och stöd betyder mycket för en bättre hälsa.

 

​Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2019

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2017

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2019 redovisar tillståndet och utvecklingen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, inklusive kostnadsutvecklingen.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

​Podd – Om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

Hur ser utvecklingen ut för insatser och stöd till personer med funktions-nedsättning? Hur kan stödet förbättras? Lyssna på Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundet (blivande Funktionsrätt Sverige), Ylva Mattsson Kuylenstierna, LSS-handläggare i Botkyrka kommun och Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170221)

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

​Podd – Om välfärdsteknik och personer med nedsatt beslutsförmåga

Poddavsnitt 4: Vad är välfärdsteknik och hur kan det användas i vården och omsorgen för personer med nedsatt beslutsförmåga? Lyssna på våra experter Sara Lundgren och Anders Bergh. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

​Måltider i gruppbostäder (LSS)

Livsmedelsverket ger råd om hur personal i gruppbostäder kan ge stöd genom att vara förebilder, inspirera och visa på bra alternativ.

Måltider i gruppbostäder (LSS), på Livsmedelsverkets webbplats

Om hälsa på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten samlar sitt material kring arbetet med att främja hälsa hos personer med funktionsnedsättning på sin webbplats.

Hälsa hos personer med funktionsnedsättning på Folkhälsomyndighetens webbplats 

​Om hälsa på Myndigheten för delaktighets webbplats

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och ska inte utsättas för diskriminering, enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

På Myndigheten för delaktighets webbplats kan du läsa om rätten till hälsa för personer med funktionsnedsättning.

Hälsa på MFD:s webbplats