Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Att ha ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att verksamheten skapar strukturer för ledning och styrning och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer.

 

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​Webbföreläsning om Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem

Socialstyrelsen har tagit fram en film om föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Filmen är 25 minuter lång. Du kan välja att se hela filmen eller delar av den på Socialstyrelsens webbplats.

Webbföreläsning om Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem SOSFS 2011:9 på Socialstyrelsens webbplats

SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbeteFöreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Du kan läsa föreskrifterna och de allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på Socialstyrelsens webbplats

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbeteHandbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens handbok beskriver hur man tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem. Avsikten är inte att beskriva ett färdigt ledningssystem – det måste varje enskild verksamhet ta fram och anpassa efter sin egen verksamhet.

Socialstyrelsens handbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista till stöd för arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Denna checklista kan vara ett stöd i arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Checklistan går igenom viktiga punkter i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 men är endast ett komplement till föreskriften som innehåller bindande bestämmelser och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Checklista till stöd för arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Information om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) – MeddelandebladMeddelandeblad om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I Socialstyrelsens meddelandeblad kan du läsa mer om reglerna för ledningssystem. Syftet med reglerna är att kvaliteten inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, och verksamhet inom LSS ska utvecklas och säkras på ett systematiskt sätt.

Information om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) – Meddelandeblad

Uppföljningsguiden

Uppföljningsguiden ger stöd till dig som arbetar med kommunens, landstingets och regionens övergripande uppföljning av de välfärdstjänster som erbjuds.

Där hittar du stöd i arbetet med att ta fram ledningssystem för kvalitetsarbete.

Om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på Uppföljningsguiden från Sveriges Kommuner och Landsting

Frågor och svar om ledningssystem

Vad är ett ledningssystem? Vad är kvalitet? Vad är en process?
Få svar på vanliga frågor om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på Socialstyrelsens webbplats.

Frågor och svar om ledningssystem på Socialstyrelsens webbplats