Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Elvanse Vuxen – beslut om subvention av läkemedel

Elvanse Vuxen – beslut om subvention av läkemedel

Elvanse Vuxen (lisdexamfetamin) är avsett för behandling av ADHD hos vuxna. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har beslutat att Elvanse Vuxen ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 4 september 2015. Begränsningen innebär att Elvanse endast subventioneras som ett alternativ när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.

​Elvanse Vuxen används som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet) hos vuxna.

Elvanse Vuxen är inte ämnat för alla vuxna patienter. Beslutet att använda läkemedlet måste ta hänsyn till patientens helhetsbild, inklusive en noggrann bedömning av svårighetsgraden och varaktigheten i patientens symtom, risken för missbruk och felaktig användning samt hur patienten svarat på tidigare behandling av ADHD.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har beslutat att Elvanse Vuxen ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 4 september 2015. Begränsningen innebär att Elvanse endast subventioneras som ett alternativ när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.

Beslut om Elvanse Vuxen på TLV:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman