Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser Implementering av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni – exemplen IPS och ACT

Implementering av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni – exemplen IPS och ACT

I Implementering av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni – exemplen IPS och ACT studeras i vilken omfattning och med vilka resultat som ACT och IPS kan implementeras i en svensk välfärdskontext. Kunskapsstödet är utgivet av CEPI.

​I Implementering av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni – exemplen IPS och ACT studeras i vilken omfattning och med vilka resultat som ACT och IPS kan implementeras i en svensk välfärdskontext. I rapporten studeras även vilka omständigheter som haft betydelse för process och resultat.

Vård, stöd och service för personer med psykisk funktionsnedsättning är ett verksamhetsområde där kommuner och landsting har ett delat ansvar för sociala respektive psykiatriska insatser. Samtidigt finns en internationell trend med arbetsmodeller där dessa typer av insatser integreras i en och samma organisation.

År 2011 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni. Två av de integrerade modeller som starkast rekommenderades var Individual Placement and Support, IPS, och Assertive Community Treatment, ACT.

Implementering av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni – exemplen IPS och ACT är utgivet av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, CEPI.

Implementering av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni på CEPI:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?