Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Frågor om levnadsvanor i vården – resultat från Nationell patientenkät 2009 och 2010

Frågor om levnadsvanor i vården – resultat från Nationell patientenkät 2009 och 2010

Frågor om levnadsvanor i vården – resultat från Nationell patientenkät 2009 och 2010 visar resultat som tyder på att benägenheten att ställa frågor om levnadsvanor varierar inom vården. Det finns skillnader som beror på vilken vårdform man besöker. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Den Nationella patientenkäten genomförs varje år och mäter patientupplevd kvalitet i samband med besök i vården. Hälso- och sjukvården har i uppdrag att ställa frågor om levnadsvanor till patienter, kopplat till det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Nationell patientenkät genomfördes 2009 och 2010 inom primärvård och specialiserad öppen och sluten somatisk och psykiatrisk vård. I enkäten ingår fyra frågor som handlar om huruvida matvanor, motionsvanor, tobaksvanor och alkoholvanor diskuterades i samband med besöket eller vistelsen. Resultaten tyder på att benägenheten att ställa frågor om levnadsvanor varierar inom vården. Det finns skillnader som beror på vilken vårdform man besöker.

Frågor om levnadsvanor i vården är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Frågor om levnadsvanor i vården på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman