Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet är ett kunskapsstöd för att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet är ett kunskapsstöd för att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom.

Myndigheten för delaktighet, MFD, fick 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsmaterial om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder som till exempel låsta dörrar.

Samband mellan livskvalitet och genomtänkt design

De flesta av oss är beroende av att den miljö vi vistas i passar våra särskilda behov. Detta ställer konkreta krav på miljön, inte minst om det är äldre personer som bor och vistas där. Det handlar om hur rummen är planerade, om ljus- och färgsättning och stimulans.

En ökad andel internationella studier betonar sambandet mellan livskvalitet och en genomtänkt design för äldre. Det har visat sig att det är lika viktigt för den som är drabbad av demenssjukdom att få använda sin mentala förmåga, utföra aktiviteter för dagligt liv, engagera sig i meningsfulla aktiviteter och umgås med andra människor, som för den som är förskonad från denna sjukdom.

Målgruppen är anhöriga till personer med demenssjukdom och personal på särskilda boenden. Utgångspunkten är Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 utgiven av Socialstyrelsen.

Till kunskapsstödet finns en inspirationslista/checklista kopplad. Listan och kunskapsstödet går utmärkt att använda var för sig.

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet och Checklista – miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet är utgivna av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet, kunskapsstöd och checklista på MFD:s webbplats 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?