Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Meddelandeblad Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2017 – Meddelandeblad

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2017 – Meddelandeblad

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2017 – meddelandeblad redovisar några av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen som är knutna till prisbasbeloppet. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, knutna till prisbasbeloppet. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2017 – meddelandeblad ger information om några av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Kunskapsstödet innehåller uppgifter om prisbasbeloppet 2017, högkostnadsskyddet för särskilt boende, minimibeloppet och individuell prövning av minimibeloppet.

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2017 – meddelandeblad är utgivet av Socialstyrelsen.

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen på Socialstyrelsens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?