Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2014 – stöd till personer med funktionsnedsättning – nationella resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser 2014 – stöd till personer med funktionsnedsättning – nationella resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser 2014 – stöd till personer med funktionsnedsättning presenterar resultat på nationell nivå av 2014 års öppna jämförelser av kommuners stöd till personer med funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Omslagsbild till Öppna jämförelser 2014 - stöd till personer med funktionsnedsättning

​I Öppna jämförelser 2014 – stöd till personer med funktionsnedsättning redovisar Socialstyrelsen öppna jämförelser av kommuners, stadsdelars och enskilda utförares stöd till personer med funktionsnedsättning för 2014.

Totalt redovisar Socialstyrelsen resultat för 95 indikatorer på nationell nivå och för 7 indikatorer på länsnivå. Myndigheten presenterar också resultaten för indikatorer som är jämförbara mellan tre mätningar under perioden 2011 till 2014. Rapporten redovisar uppgifter om bostäder med särskild service och dagliga verksamheter utifrån kommunal och enskild regiform.

Öppna jämförelser 2014 – stöd till personer med funktionsnedsättning visar bland annat följande:

  • Få LSS-beslut följs upp. Endast 12 procent av kommunerna följer upp samtliga beslut om bostad med särskild service inom ett år. Motsvarande andel för daglig verksamhet är 14 procent.
  • Enskilda utförare har överlag bättre resultat än kommunala utförare. För 21 av 26 indikatorer har enskilda utförare bättre resultat än kommunala utförare gällande bostad med särskild service och daglig verksamhet.
  • Fler kommuner genomför behovsinventeringar avseende personer med psykisk funktionsnedsättning. Andelen kommuner som inventerat målgruppens behov tillsammans med landstinget har ökat från 42 procent 2013 till 57 procent 2014.
  • Färre kommuner bedriver uppsökande verksamhet avseende personer med psykisk funktionsnedsättning. Andelen kommuner som bedriver uppsökande verksamhet i samverkan med landstinget har minskat under fyra års tid, från 51 procent år 2011 till 40 procent år 2014.
  • Stora regionala skillnader. För samtliga indikatorer som speglar samverkan mellan kommuner och landsting finns stora variationer.

Öppna jämförelser 2014 – stöd till personer med funktionsnedsättning är utgivet av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Öppna jämförelser 2014 – stöd till personer med funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?