Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Nationella kvalitetsregister

 

 
 

 Nationella Kvalitetsregister

 
 

 Om Nationella Kvalitetsregister

 
 

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin vardag. Drift av registren sköts på olika kliniker runt om i landet.


Vilka register som beslutas att bli ett Nationellt Kvalitetsregister bedöms av en beslutsgrupp som består av deltagare från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), huvudmännen, Svensk Sjuksköterskeförening samt Svenska Läkaresällskapet. Nationella Kvalitetsregister samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.


Nationella Kvalitetsregister kvalitetsgranskas och är certifierat av den Nationella Styrgruppen för kvalitetsregister.