Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter 31 nya substanser klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

31 nya substanser klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

31 nya substanser klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att 14 ämnen regleras som narkotika och 17 ämnen som hälsofarlig vara från och med den 26 januari 2016.

​31 nya substanser klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att 14 ämnen regleras som narkotika och 17 ämnen som hälsofarlig vara från och med den 26 januari 2016.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Från och med tisdagen den 26 januari gäller att följande 14 ämnen klassificeras som narkotika:

 • U-47700 och W-18 som är syntetiska opioider
 • propylfenidat som är strukturellt lik metylfenidat
 • N,N-dipropyltryptamin, DPT, som är en syntetisk tryptamin
 • AL-LAD och LSZ som är LSD-liknande
 • allyleskalin, metallyleskalin och eskalin som är fenetylaminer relaterade till meskalin
 • 25B-NBOH, 25B-NBF, 25C-NBF och 25I-NBF som är varianter av NBOMe-hallucinogener
 • metizolam som är en bensodiazepinanalog.

Från och med den 26 januari krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav – med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika – krävs tillstånd.

Följande 17 ämnen klassificeras som hälsofarlig vara:

 • 5F-PY-PINACA, 5F-PY-PICA, EMB-FUBINACA, 5F-EMB-PINACA och MDMB-CHMCZCA som är syntetiska cannabinoider
 • 1p-LSD som är LSD-liknande
 • 5-DBFPV, 3,4-dimetoxi-alfa-PVP, 3,4-dimetoxi-alfa-PHP, 4F-alfa-PEP, alfa-POP, 4-MeO-alfa-PPP, 2-MEC och mexedron, 4-MMC-Ome, som är syntetiska katinoner
 • 4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF, och furanylfentanyl, Fu-F, som är syntetiska opioder
 • MTTA, meftetramin, är en gamma-aminoketon.

Från och med den 26 januari krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten för hantering till vetenskapligt eller industriellt ändamål för dessa ämnen.

31 nya substanser klassas som narkotika eller hälsofarlig vara, nyhet från Folkhälsomyndigheten.

31 nya substanser klassas som narkotika eller hälsofarlig vara på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman