Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 – en studie med fokus på missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och tobak

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 – en studie med fokus på missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och tobak

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 kartlägger omfattningen av de negativa konsekvenserna av ANDT i Sverige. Man har även studerat brukets utbredning i befolkningen. Kunskapsstödet är utgivet av STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem.

​Användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) kan leda till missbruk och beroende för den som brukar. Missbruket och beroendet kan också orsaka problem för personer i brukarnas omgivning.

Det övergripande syftet med kunskapsstödet ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 har varit att kartlägga omfattningen av de negativa konsekvenserna av ANDT i Sverige. Syftet har också varit att studera brukets utbredning i befolkningen.

I studien har man mätt negativa konsekvenser för brukaren utifrån missbruks- och beroendesymtom enligt etablerade instrument. Utsatthet för negativa konsekvenser av andras bruk har man studerat utifrån frågor som använts i den internationella forskningen på området.

Studien är den första fördjupade mätningen av ANDT-problem som genomförts i Sverige inom ramen för en nationell befolkningsundersökning.

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 är utgiven av Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, STAD.

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 på STAD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman