Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 redovisar uppgifter om anskaffning av alkohol i befolkningen som helhet och bland ungdomar. Kunskapsstödet redovisar även uppgifter om självrapporterad alkoholkonsumtion uppdelat på kön och olika åldersgrupper i befolkningen. Det är utgivet av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplyssning, CAN.

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 presenterar resultat från Monitormätningarna som syftar till att ge en samlad bild av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Kunskapsstödet redovisar uppgifter om anskaffning av alkohol i befolkningen som helhet och bland ungdomar. Dessutom redovisas uppgifter om självrapporterad alkoholkonsumtion uppdelat på kön och olika åldersgrupper i befolkningen.

Registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion summeras

I Monitormätningarna summeras den registrerade delen av alkoholkonsumtionen med den oregistrerade delen för att få en bild av den totala alkoholkonsumtionen i landet. Den registrerade delen utgörs av alkohol som säljs inom landet, på Systembolaget, restauranger och i livsmedelsbutiker. Den oregistrerade delen består av alkohol som förs in i landet i samband med resor, hemtillverkning, köp av smugglad alkohol och köp via internet.

Undersökningen visar att alkoholkonsumtionen har minskat

Resultaten av undersökningen visar bland annat följande:
  • Den totala konsumtionen låg under 2015 på en relativt stabil nivå jämfört med 2014
  • Under 2015 uppgick den registrerade delen av konsumtionen till 7,15 liter ren alkohol jämfört med 7,20 liter under 2014.
  • Systembolagets försäljning minskade något under 2015, per invånare 15 år och äldre. Försäljningen uppgick till 5,70 liter under 2015 jämfört med 5,74 året innan.
  • Alkoholkonsumtionen har minskat bland både män och kvinnor mellan åren 2005 och 2015. Minskningen är störst bland männen vilket innebär att skillnaderna mellan könen minskade under perioden.
Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplyssning, CAN.
 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?