Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Återredovisning stödja genomförandet av ANDT-strategin alkohol- och tobakstillsyn

Återredovisning stödja genomförandet av ANDT-strategin alkohol- och tobakstillsyn

Folkhälsomyndigheten har ett regeringsuppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol- narkotika- dopnings- och tobakspolitiken 2016-20, ANDT-strategin. Myndigheten ska också vägleda tillsynen av tobaks- och alkohollagen. Denna rapport är en redovisning med betoning på verksamhetsåret 2017. 

​Innehållet redovisar:

  • nationell samordning
  • uppdrag SMADIT
  • nationella myndigheters verksamhet
  • länsstyrelsernas arbete
  • utvecklingen inom målen
  • utvecklingen i förhållande till målet om
  • rökfritt Sverige 2025
  • uppföljningssystem
  • kunskapsbaserat arbete
  • aspekter av jämlikhet och slutsatser.

Återredovisning av ANDT-strategin på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman