Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld beskriver viktiga faktorer för ett ändamålsenligt stöd till barn som växer upp med allvarliga svårigheter hemma. Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

​Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld visar att viktiga faktorer för ett ändamålsenligt stöd till barn som växer upp med allvarliga svårigheter hemma är

  • tidig upptäckt
  • tidiga insatser
  • samverkan mellan verksamheter
  • ett hänsynstagande till både den enskilda och hela familjens behov.

Kunskapen har tagits fram inom ramen för 18 lokala och regionala utvecklingsprojekt som Folkhälsomyndigheten stöttat 2012–2015.

Rapporten riktar sig främst till de som arbetar inom offentlig, privat och ideell sektor och som möter och ger stöd till barn som växer upp i familjer där missbruk, psykisk ohälsa eller våld förekommer.

Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?