Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Drogutvecklingen i Sverige 2014

Drogutvecklingen i Sverige 2014

Drogutvecklingen i Sverige 2014 beskriver nuläget och utvecklingen på drogområdet i Sverige. Rapporten bygger på undersökningar av Centralförbundet för alkohol- och narkotikautveckling, CAN, och ett antal andra källor. Kunskapsstödet är utgivet av CAN.

​Drogutvecklingen i Sverige 2014 beskriver nuläget och utvecklingen på drogområdet i Sverige. Rapporten bygger på undersökningar av Centralförbundet för alkohol- och narkotikautveckling, CAN, och ett antal andra källor.

Sedan 1970-talets början har CAN producerat årliga rapporter som beskriver nuläget och utvecklingen på drogområdet i Sverige. I rapporten redovisas – förutom statistik framtagen på CAN – uppgifter inhämtade från ett flertal myndigheter och instanser, bland annat Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, SIKA, SoRAD, Swedish Match, Systembolaget, Tullverket och Vägverket.

Rapporten omfattar cirka 300 sidor och inkluderar förutom en svensk samt en engelsk sammanfattning, en metoddiskussion och kapitel om alkohol, narkotika, sniffning, dopning och tobak. Förutom runt 45 diagram och ett hundratal tabeller finns bland annat en förteckning över alla, i Sverige, narkotikaklassade medel. 

Narkotikasituationen har försämrats

I den återkommande rapporten följs ett antal indikatorer upp över tid och mycket tyder på att narkotikasituationen försämrats. En central indikator för att bedöma utvecklingen är den narkotikarelaterade dödligheten. Socialstyrelsen ger sedan många år ut ett index som mäter detta och indexet visar att narkotikarelaterade dödsfall har ökat med ca 50 procent sedan 1997. År 2013 var antalet avlidna det högsta någonsin; 589 personer. Värt att notera är att definitionen ändrades 2011, och med den tidigare definitionen skulle dödligheten ha ökat med 25 procent under samma period och dödsfallen uppgått till 462 år 2013.

Ungas narkotikaanvändning

När det gäller ungas narkotikaanvändning är källan CAN:s årliga undersökning Skolelevers drogvanor. Andelen skolungdomar som använt narkotika har varit relativt oförändrad under 2000-talet men inom gruppen som använt narkotika har andelen som använt i större omfattning (mer än 20 gånger) ökat.

Färre rökare

En tydlig positiv utveckling de senaste 25 åren är att andelen vuxna som röker sjunkit kraftigt, från cirka 35 till 20 procent sedan 1990-talets början. Dessutom är det idag endast hälften av rökarna som röker dagligen, att jämföra med tre fjärdedelar när rökningen överlag var vanligare. Bland ungdomar har användningen av både tobak och alkohol minskat kraftigt under 2000-talet.

Drogutvecklingen i Sverige 2014 är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Drogutvecklingen i Sverige 2014 på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman