Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

En lob i mål?

Detta är en uppföljning av satsningen på ett förbättrat omhändertagande av berusade personer. Rapporten kommer från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys.

En lob i mål?

​År 1976 började lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB, att gälla. Fortfarande förs de flesta av de omhändertagna till arrest. Det är ett omhändertagande som kan begränsa den medicinska säkerheten men också eventuellt fånga upp de personer som behöver fortsatt stöd för att komma ur ett missbruk eller beroende. Regeringen tog därför 2014 initiativ till en treårig satsning för att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden av de personer som omhändertagits.

Vårdanalys utvärdering

Vårdanalys har i rapport 2018:1 utvärderat denna satsning. Myndigheten konstaterar att även om steg har tagits i rätt riktning kvarstår flera utmaningar. Endast var tionde omhändertagen förs till vård och variationen i landet är stor. Cirka 30 procent av de unga omhändertagna förs till arrest och rutinerna för att fånga upp minderåriga barn till de omhändertagna brister.

Kvalificerade bedömningar viktiga

I det akuta skedet är kvalificerade bedömningar viktiga för att stärka den medicinska säkerheten. Men det saknas på flera håll lösningar för medicinska bedömningar och tillnyktring som är anpassade efter de omhändertagnas behov och lokala förutsättningar. Polisen har i dag begränsade möjligheter att bedöma en omhändertagen persons hälsotillstånd och behov av vård.

Rapporten på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman