Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 – mål och insatsområden

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 – mål och insatsområden

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 – mål och insatsområden tar upp mål och insatsområden i ANDT-strategin. Kunskapsstödet är utgivet av Regeringskansliet.

​En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 – mål och insatsområden tar, förutom det övergripande målet, upp sex mål och de 23 insatsområden som har knutits till målen.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 – mål och insatsområden är utgiven av Regeringskansliet.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 på Regeringskansliets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman