Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Europaperspektiv på skolungdomars drogvanor 1995–2015

Europaperspektiv på skolungdomars drogvanor 1995–2015

Europaperspektiv på skolungdomars drogvanor 1995–2015 visar att svenska skolungdomars konsumtion av cigaretter, alkohol och cannabis ligger på betydligt lägre nivåer än genomsnittet av deltagande länder i undersökningen the European Drug Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD).Kunskapsstödet är utgivet av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplyssning, CAN.

​Europaperspektiv på skolungdomars drogvanor 1995–2015 sammanfattar resultat från de sex undersökningar som genomförts inom ramen för the European Drug Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Projektet syftar till att samla in jämförbara data om sextonåriga europeiska skolelevers erfarenhet av olika droger.

Kunskapsstödet är den första publicerade sammanställningen med fokus på de svenska resultaten. De svenska resultaten jämförs med det europeiska genomsnittet, liksom med resultat gällande övriga Norden. Resultatet av undersökningen visar att nivåerna för rökning, alkoholkonsumtion och cannabisanvändning bland svenska skolungdomar är betydligt lägre än genomsnittet för samtliga ESPAD-länder.

Europaperspektiv på skolungdomars drogvanor 1995–2015 är utgivet av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplyssning, CAN.

Europaperspektiv på skolungdomars drogvanor på CAN:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?