Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn innehåller bland annat en uppskattning av antalet barn som har en förälder med missbruk- eller beroende. Rapporten är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

​Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om fördjupade analyser av data som samlats in vid en kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevård i Sverige. CAN kommer att i tre rapporter redovisa resultat från analyser av dessa data.

Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn är den första rapporten och utgör en viktig utgångspunkt för de två kommande rapporterna. Den innehåller en bedömning av datakvaliteten och en uppskattning av antalet barn som har en förälder med missbruk- eller beroende. De kommande rapporterna kommer sedan till stor del att handla om dessa barn.

Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn är utgiven av CAN.

Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn på SKL:s webbplats

Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn på CAN:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman